Vaak gestelde vragen

For English scroll down

Algemene voorwaarden

Memberships

Leskaarten

De lessen

De studio

Algemene voorwaarden

Lees onze volledige algemene voorwaarden hier

 

Memberships

Onze memberships koop je hier

Een member worden

Je bent een member wanneer je een weekly, monthly of yearly membership hebt. 

De voordelen voor members

Als member maak je deel uit van onze community en leren de teachers je goed kennen. Daarnaast krijg je toegang tot onze speciale community events, 10% korting op workshops, 10% korting op alle items in onze concept store en kun je je membership pauzeren bij een blessure of vakantie.

Vrienden uitnodigen

Als member mag je vrienden die niet eerder een les bij ons hebben geboekt uitnodigen voor een proefles. Stuur een mail naar info@thewhitedoorstudio.nl en vraag om de code waarmee zij 100% korting krijgen op een yogales. Er zit geen limiet aan hoe vaak deze code gedeeld kan worden.

Het Weekly Membership

Met een weekly membership kun je 4 lessen per maand volgen. Je kan zelf kiezen hoe je deze lessen verspreidt. Als je je lessen niet alle 4 hebt gebruikt, kun je ons mailen op info@thewhitedoorstudio.nl om de lessen mee te nemen naar de volgende maand. Dit kan zolang je een actief abonnement hebt.

Het Monthly Membership

Met een monthly membership kun je maandelijks ongelimiteerd lessen volgen. Na 3 maanden kun je het membership maandelijks annuleren.

Het Yearly Membership

Met een yearly membership kun je een jaar lang ongelimiteerd lessen volgen. Het membership kun je jaarlijks annuleren.

Annuleringsvoorwaarden

Je abonnement stopzetten door een email te sturen naar info@thewhitedoorstudio.nl. Dit kan tot maximaal 10 dagen voor het einde van de lopende periode, zodat de afschrijving van de komende periode niet al in gang wordt gezet. 

Abonnement pauzeren

Je kan je abonnement pauzeren bij bijvoorbeeld vakantie, blessure, langdurige ziekte of zwangerschap/ kraamperiode. Pauzeren kan voor een periode van minimaal 14 dagen. Dit kan van tevoren en niet met terugwerkende kracht. Om je abonnement te pauzeren stuur je een mail naar info@thewhitedoorstudio.nl met de start- en einddatum van de pauzering. 

 

Leskaarten

Onze leskaarten koop je hier

Introduction Offer

Deze kaart is voor nieuwe studenten. Met de kaart kun je 3 lessen in 2 weken volgen. De twee weken gaan in op de dag van de eerste reservering.

1 Class Pass

Deze kaart is voor iedereen die 1 les wil volgen. De kaart is 1 maand geldig vanaf het moment van aankoop.

Unlimited Pass

Deze kaart is voor iedereen die ongelimiteerd lessen wil volgen zonder abonnement af te sluiten. De kaart is 30 dagen geldig vanaf het eerste bezoek en vervalt als hij niet binnen 30 dagen vanaf de aankoop wordt geactiveerd.

10 Class Pass

Deze kaart is voor iedereen die af en toe de studio wil bezoeken. Met deze kaart kun je 10 lessen volgen. De kaart is 6 maanden geldig vanaf het eerste bezoek en vervalt als hij niet binnen 6 maanden vanaf de aankoop wordt geactiveerd. De kaart kan niet worden gepauzeerd. Wanneer je credits over hebt kun je deze heractiveren bij de aanschaf van een nieuwe 10-ritten kaart.

 

De lessen

De taal

De lessen worden in het Engels gegeven

Nieuw bij yoga

Op ons rooster staan levels aangegeven. Kies voor de lessen die All Level zijn. Geef jezelf de ruimte en tijd om te oefenen.

Nieuw in de studio

Trek kleding aan waarin je je goed kan bewegen. Wij hebben yogamatten, meditatiekussens, bolsters, blokken en oogkussentjes.

Les annuleren

Je kan een les kosteloos annuleren tot 4 uur voor de les start. Korter van tevoren of vergeten te annuleren zien wij als een late cancel, niet op komen dagen zien wij als een no-show. In deze beide gevallen kost het een credit bij een leskaart, of brengen we €10,- in rekening bij een unlimited membership of kaart.

Dichte deur

De deuren van de studio sluiten 2 minuten voor aanvang van de les. Dit doen we zodat iedereen rustig op zijn matje zit wanneer de les start. Ben je net te laat en sta je voor een dichte deur? Stuur een mailtje naar info@thewhitedoorstudio.nl en wij zorgen dat je je credit terugkrijgt om een nieuwe les te boeken.

 

De studio

Douchen

Ja! We hebben 2 douches in de vrouwenkleedkamer en 1 in de mannenkleedkamer.

Kluisjes

Wij hebben geen kluisjes, de kleedkamers zijn niet toegankelijk tijdens de les. Je mag waardevolle items altijd bij de host in bewaring geven.

 

Frequently Asked Questions

Voor Nederlands scroll omhoog

Terms and conditions

Memberships

Class passes

Classes

The Studio

 

Terms and conditions

Read our terms and conditions here

 

Memberships

Buy our memberships here

Become a member

You are a member if you have a weekly, monthly, or yearly membership.

The benefits for members

As a member, you are part of our community and our teachers get to know you better. You get access to our special community events, a 10% discount on workshops, a 10% discount on all items in our concept store and you can pause your membership anytime when you, for example, go on a holiday or are injured. 

Inviting friends

As a member you can invite friends for a trial class that have never booked a class with us before. Send an email to info@thewhitedoorstudio.nl and ask for the code that gives them 100% discount on a yoga class. There is no limit to how often you can share this code.

Weekly Membership

With a weekly membership, you can join 4 classes per month. You can choose how you distribute these classes. If you haven’t used all 4 classes, you can email us at info@thewhitedoorstudio.nl to push them to the next month. This is possible as long as you have an active subscription. This membership is monthly cancellable after 3 months.

Monthly Membership

With a monthly unlimited you can join unlimited lessons every month. This membership is monthly cancellable after 3 months.

Yearly Membership

With a yearly unlimited membership, you can join unlimited classes for a year. This membership is yearly cancellable.

Cancellation policy

You can cancel your subscription by sending us an email at info@thewhitedoorstudio.nl. Send us an email 10 days before the end of the current period so the invoicing process for the next period doesn’t start.

Pause membership

You can pause your membership any time, for example, when you’re on holiday, have an injury, with a long-term illness, or during pregnancy/maternity. You can pause for a period of at least 14 days. This can be done in advance and not retroactively. To pause your membership, send an email to info@thewhitedoorstudio.nl with the start and end date of the pause.

 

Class passes

Buy our class passes here

Introduction Offer

This pass is for new students only. With this offer, you can follow 3 classes in 2 weeks. Valid two weeks from the first reservation.

1 Class Pass

This card is for anyone who wants to follow 1 class. Valid 1 month from the day of purchase.

Unlimited Pass

This pass is for anyone who wants to join unlimited classes for a month without committing to a membership. The card is valid from the first visit and expires when the card is not activated within 30 days of purchase.

10 Class Pass

This card is for anyone who wants to visit the studio every now and then. With this class pass, you can join 10 classes. The card is valid from the first visit and expires when the card is not activated within 6 months of purchase. 

 

Classes

The language

All classes are taught in English

New to yoga

You can start with any class we offer, except Intense Vinyasa. Grant yourself time and space to ease into the practice.

New in the studio

Wear clothes in which you can move freely. We have yoga mats, meditation cushions, bolsters, blocks, and eye pillows. You are free to bring your own mat but it’s not necessary. 

Cancel class

You can cancel a class free of charge up to 4 hours before the class starts. Shorter notice is considered a late-cancel, not canceling is considered a no-show. In both cases you lose your credit, or in case of an unlimited membership or card we charge €10.

Closed door

The door closes 2 minutes before the start of the class. We do this to make sure everyone is settled on their mat when the class starts. Did you not make it in time and faced a closed door? Send an email to info@thewhitedoorstudio.nl and we will make sure you get your credit back to book a new class.

 

The studio

Shower

Yes! We have 2 showers in the women’s changing room and 1 in the men’s changing room.

Lockers

We do not have lockers. The changing rooms are not accessible during class. You can always leave valuable items with the host for that extra feeling of safety.